در این قسمت با توجه به تعداد کلمات متن مورد نظر، هزینه ی ترجمه شما توسط سیستم محاسبه خواهد شد. محاسبه ی هزینه ی ترجمه بر حسب تعداد کلمات به سود شماست ، زیرا در برآورد هزینه برحسب تعداد کلمات، هزینه ای برای عکس ها و جداول پرداخت نمی شود، در حالی که در محاسبه بر حسب تعداد صفحات عواملی چون سایز فونت ، فاصله خطوط متن و حاشیه ها و... هم تاثیر گذارند و جداول و عکس ها هم در هزینه محاسبه می شوند.

توجه داشته باشید که هزینه ترجمه بر حسب نوع متن، انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی بودن ، سطح ترجمه و میزان تخصصی بودن آن برآورد خواهد شد. منظور از سطح ترجمه سطح مهارت ، تجربه و تخصص مترجم است که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته و در سطوح B ، A و C طبقه بندی شده است.

 گروه مترجمان اکسیر، با اطمینان از کیفیت خدمات خود و ایجاد آسودگی خاطر در شما آماده ارائه ی خدمات ترجمه رایگان به عنوان نمونه کار می باشد.برای استفاده از خدمات ترجمه رایگان گروه مترجمان اکسیر کافی است هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات "درخواست نمونه ترجمه رایگان" را درج کنید و فایل مورد نظر برای ترجمه را ارسال کنید. توجه داشته باشید که ترجمه رایگان تا سقف 100 کلمه و صرفاً جهت نمونه کار برای متون بیش از 1000 کلمه ارائه می شود و شامل ترجمه چکیده و ترجمه رزومه نمی باشد. در غیراینصورت مطابق تعرفه ی مندرج در قسمت برآورد هزینه فاکتور صادر می گردد. 

 

برای محاسبه تعداد کلمات می توانید متن خود را در کادر زیر وارد کرده و دکمه شمارش را کلیک کنید ، تعداد کلمات محاسبه شده و نمایش داده خواهد شد. در صورتی که متن شما به وفور دارای جداول ، تصاویر ، فرمول ها و ... باشد بهتر است از نرم افزار واژه پرداز Microsoft office word برای شمارش تعداد کلمات استفاده کنید.

پس از وارد نمودن تعداد کلمات در محاسبه گر ، هزینه ترجمه محاسبه و نمایش داده خواهد شد. در صورت نیاز به ترجمه ی فوری ، هزینه ی نهایی ، بسته به حجم ترجمه و زمان مورد نظر برای تحویل ، افزایش می یابد. ترجمه فوری به ترجمه ای گفته می شود که زمان تحویل آن توسط شما تعیین شود و نه گروه مترجمان اکسیر، و این ترجمه ها خارج از زمان بندی و به صورت فوری ترجمه می شوند تا در تاریخ مورد نظر کارفرما آماده تحویل شوند. برای دریافت ترجمه در زمان مورد نظرتان کافیست در هنگام ارسال فایل ترجمه در مرحله بعد، گزینه ی ترجمه ی فوری را انتخاب نمایید و تاریخ تحویل را مشخص نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت بالا بودن حجم ترجمه و یا دریافت مکرر ترجمه از سوی شما، هزینه ی ترجمه مشمول تخفیف خواهد شد.

* تعداد کلمات یک صفحه استاندارد 250 کلمه در نظر گرفته می شود. برای تعیین قیمت هر صفحه ترجمه ، تعداد لغات را در شمارشگر 250 وارد کنید تا قیمت هر صفحه ترجمه مشخص شود.

* حداقل تعداد کلمات برای سفارش ، 250 کلمه ( یک صفحه ) است ، در صورت کمتر بودن تعداد لغات ، تعداد کلمات 250 در نظر گرفته خواهد شد.

 

جدول درصد تخفیفات حجمی :

تعداد کلمات تعداد صفحات درصد تخفیف
250-5000 1-20 0%
5001-12500  21-50  6%
 12501-25000  51-100  9%
 25001-50000  101-200  12%
 50001-125000  201-500  16%
125000+  500+  20%

 

توجه داشته باشید مبلغ محاسبه شده توسط محاسبه گر بدون در نظر گرفتن تخفیف ها است و برای محاسبه هزینه نهایی ترجمه باید تخفیف های جاری را از مبلغ محاسبه شده کسر نمایید.