کسانی که در مکاتبات و ارتباطات روزمره با افراد غیرفارسی زبان هستند حتماً با این نوع ترجمه آشنایی دارند. ترجمه ی همزمانی برای آن دسته از افرادی است که در مراودات روزمره ی خود نیاز به گفتمان به زبان انگلیسی دارند. مترجم همزمانی باید قادر باشد پیام طرف مقابل را به درستیی درک نماید و آن را همزمان برای افراد فارسی زبان ترجمه کند. در عین حال باید پاسخ را دریافت نموده و در لحظه آن را به زبان انگلیسی به افرادد غیر فارسی زبان انتقال دهد. این گونه گفتمان ها ممکن است به صورت مصاحبه ی حضوری، ویدئو کنفرانس، ارتباط تلفنی و یا ملاقات های تجاری وو بازرگانی باشد. در صورت نیاز شما ما قادر خواهیم بود مترجمینی را به صورت روزانه و یا ساعتی برای انجام این گونه مکاتبات به خدمت شما درر آوریم.

شما می توانید با ارسال فرم تماس برای دریافت خدمات گروه مترجمان اکسیر اقدام نمائید.