ویرایش مقاله یا اصلاح مقاله؟

ویرایش مقاله جهت چاپ در ژورنال های خارجی

برای چاپ مقاله ی خود در یک ژورنال بین المللی به کدام سرویس نیاز دارید؟

وقتی که مقاله ای را برای ژورنالی با ایمپکت فکتور بالا ارسال می کنید، مقاله قبل از پذیرفته شدن و ارسال برای داوران، به صورت دقیق بررسی می شود. به طور مثال، در الزویر (Elsevier)، بین 30 تا 50 درصد مقاله های ارسالی قبل از اینکه حتی به مرحله ی داوری برسد رد می شوند و یکی از دلایل اصلی رد شدن مقاله در ژورنال های خوب مانند الزویر (Elsevier)، ضعیف بودن زبان نگارش مقاله است. 

مطمئن شوید که مقاله برای سابمیت در ژورنال آماده است

فرآیند سابمیت مقاله برای ژورنال نیز اغلب وقت گیر است. ممکن است 25 هفته زمان ببرد تا مقاله شما به مرحله بررسی برسد. بعد از این همه انتظار، قطعا نمی خواهید ریسک کنید و مقاله به خاطر ضعیف بودن زبان نگارش رد شود.

به منظور اطمینان از آماده بودن مقاله برای سابمیت کردن، بهتر است که مقاله را جهت بررسی حرفه ای به یک متخصص بسپارید و ایرادهای نگارشی و زبانی مقاله را برطرف کنید. راه های زیادی برای ویرایش مقاله و اصلاح مقاله وجود دارد.

حال سوال این است: کدام سرویس برای شما مناسب است؟ اصلاح مقاله یا ویرایش دستوری مقاله؟

تفاوت بین اصلاح مقاله و ویرایش مقاله در چیست؟

اصطلاح "اصلاح" و "ویرایش" گاهی به جای یکدیگر به کار می روند. اما در واقع تفاوت های مهمی بین این دو وجود دارد. در "اصلاح" تاکید بر اصلاح ایرادات سطحی به لحاظ نگارش، گرامر، ساختار نحوی، علامت گذاری، و فرمت نگارش مقاله است. بنابراین، این کار باید در پایان کار، بعد از اتمام نگارش مقاله و قبل از سابمیت مقاله برای ژورنال انجام شود.

از سوی دیگر، در "ویرایش" نگاه عمیق تری به نحوه ی ارائه ی اطلاعات و ایده ی مقاله داریم. در عین اینکه ویرایش شامل تمام مراحل اصلاح می شود، اما در ویرایش مقاله تاکید بر ایجاد تغییراتی است که فهم مقاله را راحت تر و متن آن را منسجم تر می کند. چون ویرایش مقاله بخش ضروری یک تحقیق است، ممکن است در حین نگارش مقاله، بارها نیاز به ویرایش باشد. 

اصلاح یا ویرایش مقاله؟ کدام سرویس برای مقاله من مناسب است؟

محققان اغلب معتقدند که قبل از ارسال نهایی فقط نیاز به اصلاح مقاله دارند. با این حال، طبق تجربه ما، اصلاح کردن اغلب کافی نیست و هنگامی که مقالات را ویرایش می کنیم همیشه پیشنهاداتی در مورد نحوه ی بهبود ساختار و ارائه مطالب مقاله به نویسندگان می دهیم.

یک ویراستار که با زمینه تخصصی تحقیق شما آشناست می تواند بازخورد مفیدتری را ارائه دهد. به عنوان مثال، سردبیرانی که ما با آنها کار می کنیم، متخصص در امر تحقیق و پژوهش هستند، بنابراین تجربه موضوعی لازم را برای درک و نقد عمقی مقاله تحقیقی شما دارند.

ارسال مقاله ای که نه تنها عاری از خطاست، بلکه واضح و قابل درک است برای چاپ در ژورنال انتخاب خوبی است. با اصلاح مقاله به تنهایی، خود را از نقد سازنده ای محروم می کنید که می تواند در چاپ شدن یا نشدن مقاله شما موثر باشد.

نتیجه گیری

زبان ضعیف یکی از دلایل اصلی است که مجلات مقاله ها را رد می کنند. ویرایش مقاله و برطرف کردن خطاهای دستوری، متخصصان را قادر می سازد به جای مهارت های زبانی، روی کیفیت مقاله ی شما تمرکز کنند و شانس چاپ مقاله در ژورنال را بالا می برد.