شیوه خواندن مقالات علمی

روخوانی و مطالعه مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی کار آسانی نیست چه برسد به اینکه بخواهیم از میان تعداد بیشمار مقالات، بوسیله خواندن سرسری (تندخوانی) تعدادی را که مرتبط هستند انتخاب و همه آنها را مطالعه کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. در این قسمت چندین نکته که شما را در خواندن انتقادی و سریع مقالات ISI یاری می رسانند ارائه می گردد.

حتماً همزمان یادداشت برداری کنید.

حتماً دید انتقادی خود به مقالات را حفظ نمایید.

نه اینکه صرفاً خواننده باشید و همه را بی چون و چرا تایید کنید. حتی معروف ترین پژوهشگران نیز انسان هستند و در هر تحقیقی محدودیت هایی داشته اند، تحقیقات همواره برپایه فرضیات محدودکننده انجام می شوند، از دیدی خاص به موضوع می نگرند، و احتمال اشتباه و سوء تفسیر نیز وجود دارد.

عنوان مقاله (Title) را به دقت بخوانید.

چرا که بیش از آن چیزی که فکرش را بکنید مطلب در عنوان نهفته است. نویسندگان هر مقاله زمان زیادی را صرف طراحی عنوان جامع، کامل و علمی می نمایند. از خلاصه ای از عنوان و نام نویسنده و سال برای نامگذاری فایل مقاله استفاده کنید تا یادآوری فایل ها و مدیریت آنها برای شما آسان گردد.

چکیده (Abstract)

هدف از چکیده، خلاصه نمودن کل مقاله است. پس چکیده را بسیار با دقت بخوانید چون مثل یک مقاله کوچک شده (Mini-Article) است. چکیده معمولاً دربرگیرنده مواردی از قبیل انگیزه و اهمیت تحقیق، مقدمه ای از تحقیقات قبلی، فرضیات تحقیق، روش فنی پیشنهادی (مصاحبه، پیمایش و نظرسنجی، نرم افزارهای مورد استفاده، موردکاوی (مطالعه موردی)، مدل مفهومی، روش های ریاضیاتی و کمی، ...)، نتایج بدست آمده، تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق، توصیه هایی برای تحقیقات آتی، کلیدواژه ها (قابل استفاده برای جستجوهای شما)، کشور یا محل جغرافیایی انجام تحقیق، بازه زمانی پژوهش، نمونه مورد آزمایش (گونه حیوانات یا گیاهان، مردان 30 تا 40 سال، خطوط انتقال قدرت ولتاژ بالا در ایتالیا، ...) می باشد.

نتیجه گیری (Conclusion)

بعد از عنوان و چکیده، اگر مقاله برای شما جالب و مفید به نظر رسید، مستقیم بروید به سراغ آخرین قسمت مقاله، یعنی نتیجه گیری. شما در چند بند می فهمید که آنها به چه نتایجی رسیده اند. آنها ممکن است در این قسمت مسیرهایی را برای تحقیقات آتی پیشنهاد دهند. این بخش ممکن است در قالب بخش بحث و بررسی (Discussion & Analysis) آورده شده باشد.
ورق زدن مقاله: در این گام سایر قسمت های مقاله یا پایان نامه شامل روش، مواد، مقدمه، تجزیه و تحلیل نتایج، شکل ها، جدول ها، گزارشات، نتایج، مدل احتمالی، مرور ادبیات را ورق بزنید و سرسری مرور کنید. تا اینجا برای عمده مقالات کافی است. پس از انتخاب چندین مقاله برتر، جدید و معتبر می توانید بقیه گام ها را بر روی آنها انجام دهید و آن مقالات را کامل بخوانید. بدین وسیله وقت گرانبهای شما هدر نخواهد رفت.

بحث و بررسی (تجزیه و تحلیل) (Interpreting Results/ Discussion/ Analysis)

این بخش یافته های اصلی را در قالب زبانی ساده خلاصه می کند و آنها را تفسیر می کند. شما در اینجا از خود بپرسید: که آیا تفسیر انجام شده صحیح و مناسب است؟ آیا می توان تفسیرهای دیگری داشت؟ آیا تفسیرها تئوریک هستند یا برای کاربردهای عملی؟ آیا ارزیابی نویسنده دارای جهت گیری خاصی نیست؟ آیا این بخش فرضیات و ادعاهای مقاله را تایید می کند یا رد؟

نتایج (یافته ها) (Results)

اهمیت این بخش به این است که حاوی مستندات عددی، فنی و تخصصی است. آیا نتایج ارائه شده با تحقیقات قبلی که شما می شناسید یا در مرور ادبیات و مقدمه بدانها اشاره شده، همخوانی دارند یا خیر؟

روش (Method)

در اینجا ببینید که پژوهشگر از چه روش هایی بهره برده؟ آیا استفاده از آنها معتبر و بجا است؟ آیا روش ها با فرضیات همخوانی دارند؟ مطمئناً همواره روش های متعددی برای انجام یک تحقیق در قالب فرضیات و داده ها وجود دارد. نویسنده چه روش هایی دیگری را می توانسته بجای روش مذکور استفاده کند؟ و در صورت تغییر روش، نتایج ممکن بود چه تغییراتی بکنند؟ آیا ممکن است پژوهشگر از اثرات همپوشانی، تضاد، وابستگی متقابل و برهم کنش متغیرها و پارامترهای تحقیق، و یا شرایط خاص تجهیزات و محیط آزمایش و بررسی چشم پوشی کرده باشد که بر نتایج تاثیرگذار بوده اند؟ سطح کنترل بکار رفته توسط پژوهشگر چقدر است؟ روش مورد استفاده در اینجا در مقایسه با روش های مقالات دیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟ این قسمت می تواند به شما دیدی از دقت هایی که باید در پژوهش خود لحاظ کنید بدست دهد.

مقدمه (Introduction)

مقدمه مقاله (مقدمه پایان نامه) به شما درباره منطق و دلیل پژوهش، کارهای قبلی، اهمیت موضوع، دلیل روش انتخابی، پرسش ها و فرضیات تحقیق اطلاعاتی ارائه می دهد. از جملات این بخش می توانید برای نگارش مقاله یا پایان نامه خود استفاده کنید، بخصوص برای شروع مقاله خود چون شروع نگارش آن کاری دشوار است.

مرور ادبیات (Literature Review)

این بخش ممکن است در قالب مقدمه آورده شده باشد. در این بخش مقالات و کارهای پژوهشی قبلی مرور می گردند، نقاط قوت و ضعف و ویژگی های آنها بطور خلاصه ارائه می گردند. می توانید از این بخش برای یافتن مقالات دقیق متناسب با نیاز خود استفاده کنید و جستجوی خود را تکمیل کنید. سعی کنید حتماً از این بخش برای یافتن مقالات استفاده کنید.

نکاتی چند اما بسیار مهم

از عام به خاص بروید. مقالات دربرگیرنده جزئیات و گزارشات فنی و تخصصی هستند که نیاز نیست ابتدای امر به سراغ آنها بروید و وقت خود را هدر بدهید. تنها خواندن عنوان و چکیده (و شاید نتیجه گیری) و عنوان ها کافی است برای اینکه بفهمیم لازم است کل آن مقاله را بخوانیم یا نه. با دید انتقادی بخوانید و نه صرفاً تایید و یادگیری. از تعاریف کلماتی که معنی آنها را متوجه نمی شوید نگذرید. آنها را یا در خود مقاله پیدا کنید یا در اینترنت جستجو و حتماً بیابید. ممکن است نیاز به خواندن مجدد باشد. بعضاً با یکبار خواندن مطلب درک نمی گردد، باید آن را به کناری گذاشت و بعداً دوباره برگشت آن مطلب را خواند.

جهت خلاصه نمودن و ترجمه مقالات و پایان نامه ها به صورت چکیده می توانید از خدمات گروه ترجمه اکسیر استفاده کنید.