ضمن تشکر از عزیزانی که قصد همکاری با گروه مترجمان اکسیر را دارند، توجه داشته باشید که قسمت حوزه های تخصصی باید با توجه به توانایی مترجم در ارائه ترجمه بی عیب و نقص در آن زمینه ذکر شود. و لذا آزمون بر اساس توانایی های هر شخص و حوزه های تخصصی تعیین شده به عمل خواهد آمد. در صورتی که مترجمی در بیش از یک حوزه تبحر داشته باشد، می تواند با ذکر آنها در چند آزمون شرکت کند. 

نکات مهم پیش از تکمیل فرم:

 1) مترجم باید تمام روزهای هفته و به صورت تمام وقت در دسترس باشد.

2) مترجم باید دسترسی دائم به اینترنت داشته باشد.

3) هزینه ترجمه 72 ساعت پس از تحویل ترجمه و در صورت رضایت مشتری واریز خواهد شد.

4) در صورت پایین بودن کیفیت ترجمه و نیاز به ویرایش ، هزینه ویرایش به عهده مترجم بوده و از هزینه ترجمه کسر خواهد شد.

اطلاعات فردی
اطلاعات تماس
اطلاعات علمی
اطلاعات حساب بانکی
قابلیت ها

captcha
Powered by BreezingForms