هزینه اعلام شده توسط فاکتور ارسالی را به یکی از حساب های زیر واریز نماید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

 

بانک

شماره حساب

شماره کارت

به نام

 بانک سامان

9241180013861691

6219-8610-1708-3048

ویدا اشرف

بانک ملت

1720313418

6104-3379-7010-0713

ویدا اشرف

بانک تجارت

8713513467

5859-8310-2869-6986

ویدا اشرف

 

در صورتی فوری بودن سفارش ، برای پی گیری سریعتر لطفا واریز وجه خود را با ارسال پیامک به شماره 09335333500 اعلام نمایید.

Powered by BreezingForms