نحوه نوشتن مقاله ISI

در این مقاله کوتاه نحوه نوشتن مقاله (یا طرز نگارش پایان نامه) را بطور کلی ارائه می دهیم. بطور خلاصه اینکه آشنا خواهید شد چگونه یک مقاله علمی بنویسیم و یک راهنمای نوشتن مقاله در اختیار خواهید داشت. توجه داشته باشید که نحوه نگارش مقاله ISI اصلاً شبیه ساختار نهایی مقاله نیست و نباید به ترتیب چکیده، مقدمه، ...، نتایج پیش برود.

1.سازماندهی کنید

2.مرور ادبیات تحقیق بطور متوازن

3.نوشتن مقدمه

4.طراحی و انجام آزمایش

5.تجزیه و تحلیل نتایج

6.بخش نتایج

7.بحث و بررسی

8.نوشتن چکیده و عنوان مقاله

9.بازبینی و ویرایش مقاله

 

  1. سازماندهی کنید: فهرست ها، رئوس کلی مطالب، یادداشت ها، و غیره. پیش از اینکه شروع به نوشتن مقاله کنید، زمانی را به تفکر درباره محورهای مطالب مقاله خود و توسعه آن محورها صرف کنید. هر چه پیش از نوشتن وقت بیشتری صرف تفکر کنید خواهید توانست به نظم و سازماندهی بیشتری از ایده ها و نکات مورد نظر خودتان در قالب بخش های مقاله دست یابید. پس در نوشتن مقاله عجله نکنید. 
  2. مرور ادبیات تحقیق بطور متوازن: مروری عمیق و متوازن (در جنبه های مختلف و طی سالیان مختلف و در منابع مختلف) انجام دهید که مرتبط با سوالات تحقیق شما باشد. این کار را پیش از طراحی و انجام آزمایشات تجربی یا ایجاد مدل جدید انجام دهید. این مرور ادبیات به شما کمک خواهد نمود تا بدانید چه کارهایی در این زمینه تاکنون انجام شده و در حال حاضر محققان در حال کار بر روی چه عناوین و موضوعاتی در زمینه مورد نظر هستند. همچنین این مانع از تکرار کار دیگران توسط شما و در نتیجه اتلاف وقت شما در مراحل آتی می شود. این مرور ادبیات مبنای بخش های مقدمه و بحث و بررسی شما خواهد بود. در این مرحله مهارت در جستجوی آنلاین و توانایی روخوانی زبان انگلیسی (درک مطلب انگلیسی) بسیار تعیین کننده است. در صورتی که در این مرحله نیاز به مشاوره یا کمک دارید، می توانید از خدمات گروه ترجمه اکسیر استفاده کنید تا گام های ابتدایی نگارش مقاله علمی شما محکم تر و علمی تر باشند.
  3. نوشتن مقدمه: پس از اینکه فرضیات شما توسط مرور ادبیات (و در صورت امکان همفکری با اساتید و صاحبنظران) اصلاح شد، باید مقدمه مقاله (Introduction) را بنویسید. این مقدمه باید شبیه به یک نسخه کوچک از مقاله شما باشد، شامل اهمیت موضوع، دلیل انتخاب آن توسط شما، خلاصه ای از کارهای قبلی انجام شده، فرضیات و روش تحقیق بررسی آنها (خلاصه ای از همه چیز بجز نتیجه گیری و بحث و بررسی).
  4. طراحی و انجام آزمایش: در حین انجام تست / آزمون / آزمایشات تجربی / مطالعات موردی، حتماً یادداشت های دقیقی از مراحل و شرایط کار بردارید چرا که باید آنها دقیق توضیح داده شوند تا توسط افراد بعدی قابل تکرار باشند. پس از اتمام این مرحله بخش مواد و روش ها (روش تحقیق/ روش شناسی) را به نگارش در آورید.
  5. تجزیه و تحلیل نتایج: پس از جمع آوری داده ها، باید نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل و تفسیر کنید. تحلیل دربرگیرنده خلاصه ای از داده ها (در قالب اشکال یا جداول)، میانگین ، خطا، و انحراف های آماری است تا نتیجه گیری راستی آزمایی شود. بیشتر نویسندگان با تکمیل تحلیل داده ها اول جدول ها و شکل ها را ایجاد می کنند و بعد بخش نتایج را می نویسند. می توانید از هر جدول یا شکل 1 یا 2 نتیجه کلیدی را استخراج کنید و از آنها به عنوان مبنای بخش نتایج خود استفاده کنید. جهت بررسی ساختار، نکات ویرایشی، و اصلاح مقاله انگلیسی خود می توانید از خدمات ممتاز گروه ترجمه اکسیر استفاده نمایید.
  6. بخش نتایج: اشتباهی که معمولاً مرتکب می شوند این است که فکر می کنند در این بخش فقط باید نتایج توصیفی آورده شوند، در حالیکه باید از شکل ها و جدول های مهم و ارجاع به نقاط دیگر مقاله استفاده شود تا نتایج بطور مستند ارائه گردند. اشتباه دیگر این است که تصور می شود این بخش فقط حاوی نتایج است، اما افراد معمولاً مستقیماً این بخش را می خوانند و بنابراین بخش نتایج مقاله ISI شما باید دربرگیرنده خلاصه ای از روند مقاله (مقدمه، دلایل، اهمیت موضوع، فرضیات، روش تحقیق) در حد 1 یا 2 بند باشد.
  7. بحث و بررسی: تفسیر نتایج شما دربرگیرنده این است که این نتایج چگونه با نتایج قبلی بدست آمده از مرور ادبیات همخوانی و سازگاری دارند و چگونه آنها را بهبود می دهند. مهم است که در اینجا حتماً به مقالات تحقیقاتی مرتبط ارجاع دهید. همچنین در صورت مغایرت نتایج شما با نتایج پیشین، باید با توجه به روش ها، مواد، فرضیات و شرایط آزمایش آن مغایرت ها را توجیه و از نتایج خود دفاع کنید.
  8. نوشتن چکیده و عنوان مقاله: توجه داشته باشید که چکیده مقاله (چکیده پایان نامه) همواره آخرین بخشی است که به نگارش در می آورید چون خلاصه ای جامع از کل مقاله است که باید دربرگیرنده اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات، روش تحقیق، یافته های کلیدی، تفسیر آن یافته ها و احتمالاً پیشنهاد برای تحقیقات آتی باشد. پس باید ابتدا بر کل مقاله مسلط و آن را نوشته باشید تا بتوانید چکیده را بنویسید. عنوان مقاله (عنوان پایان نامه) باید در انتها نوشته شود، حتماً چندین بار بازبینی شود، و کوتاه و جامع باشد.
  9. بازبینی و ویرایش مقاله: آخرین مرحله که بسیار اهمیت دارد و اکثراً آن را انجام نمی دهند ویرایش مقاله (بازبینی) است که شامل اصلاح اشکالات املایی، شیوایی جملات و پیوستگی آنها، به هم ریختگی احتمالی ساختار صفحات، چک کردن شماره های جدول ها، شکل ها، منابع و مراجع، بررسی فصل ها و ... می باشد. این بازبینی حتماً توسط خودتان انجام شود و در صورت امکان به افراد دیگر و صاحبنظران نیز بدهید. به دلیل محدودیت ذهن انسان، باید در هر دفعه روخوانی تنها یک اشکال خاص را مد نظر قرار دهید و رفع نمایید.