نکاتی مهم در ترجمه مقالات

اگر میخواهید در مورد یک موضوع تحقیق انجام دهید یا قصد دارید تحقیق خود را در مجلات معتبر به چاپ برسانید، ترجمه مقاله یکی از مسائلی اصلی پیش روی شما خواهد بود.

اگر با زبان مقصد (زبان انگلیسی) ترجمه مقاله آشنایی دارید، میتوانید خودتان کار ترجمه مقاله (ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی یا ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی) را شروع کنید.

در هنگام ترجمه مقاله دو نکته را در نظر داشته باشید:

1-  سعی کنید قالب متن ترجمه شده مشابه قالب مقاله اصلی باشد. این کار باعث می‌شود کسانی که به ترجمه مقاله شما رجوع میکنند راحت تر مطالب را درک کنند.

2- سعی نکنید مقاله خود را به صورت کلمه به کلمه ترجمه کنید. در هنگام ترجمه مقاله مهم ترین چیزی که باید رعایت شود انتقال صحیح پیام مقاله است.

 در صورتی که با زبان مقصد (زبان انگلیسی) ترجمه مقاله آشنایی ندارید یا اینکه زمان کافی برای اینکار را ندارید، میتوانید از خدمات ترجمه گروه مترجمان اکسیر استفاده کنید.

 

چطور مثل یک انگلیسی زبان مقاله بنویسیم؟

وقتی که شما میخواهید تحقیق خود را در مجلات معتبر به چاپ برسانید، ترجمه کردن مقاله از زبان فارسی به انگلیسی یکی از مسائلی است که با آن برخورد خواهید کرد. در ترجمه مقاله از زبان فارسی به انگلیسی نکاتی وجود دارد که رعایت کردن آنها باعث میشود مقاله شما اعتبار بیشتری کسبب کند. همانطور که در زبان فارسی بین یک نوشته معمولی با نوشته خوب تفاوت قائل میشویم در زبان انگلیسی هم بین یک نوشته معمولی با نوشته خوب تفاوت هایی وجود دارد.

البته در نظر داشته باشید زبان انگلیسی که برای نگارش مقاله های علمی به کار میرود قواعد و اصول های مربوط به خود را دارا میباشد.

در ادامه به تعدادی از نکاتی که موجب بالا رفتن سطح کیفی ترجمه مقاله شما از زبان فارسی به انگلیسی میشود، میپردازیم:

1- از شروع کردن جملات با “It is …” و کلمات مشابه بپرهیزید.

گرچه استفاده از این عبارت از لحاظ گرامری درست میباشد ولی استفاده زیاد از این ساختار در ترجمه مقاله شما از فارسی به انگلیسی نشان دهنده سطح پایین متن مقاله شما خواهد بود.

شما میتوانید به جای این عبارت، از ساختارهای دیگری در ترجمه مقاله استفاده کنید.

مثلا:

Weak English: “It is important to highlight the most recent works that…”

Strong English: “The most recent works that (…) are important to highlight.”

2- نحوه استفاده صحیح از کلمه “the” را بدانید.

سعی کنید هنگام ترجمه مقاله از کلمه “the” در ابتدای جملات استفاده نکنید. همچنین فقط زمانیکه میخواهید به یک اتفاق یا مورد خاص در ترجمه از انگلیسی به فارسی اشاره کنید از این کلمه استفاده کنید.

مثلا در جمله

“The cells were plated…”

میتوان کلمه “the” را در ترجمه یک مقاله علمی از فارسی به انگلیسی حذف کرد و از عبارت

“Cells were plated…”

در ترجمه به انگلیسی استفاده کرد.

اگرچه همواره باید به یاد داشته باشید که در اشاره به شخص، مکان یا اتفاقات خاص در ترجمه از فارسی به انگلیسی باید از این کلمه استفاده کرد.

به مثال زیر دقت کنید :

“…which caused large influx of human populations to the region.”

“…which caused the large influx of human populations to the region.”

3-در ترجمه از فارسی به انگلیسی تنها در صورتی که به اسم‌هایی که به مکان یا شخص خاصی اشاره میکنند، برخورد کردید از حروف بزرگ استفاده کنید. این اشتباه بیشتر در مورد کلمه “state” رخ میدهد. در ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی تنها وقتی که این کلمه بعد از یک اسم خاصص به کار رود با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

“The Department of Pediatrics of UFF (FORMAL) is located in the state (INFORMAL) of Rio de Janeiro.”

 “The study was conducted at the University Hospital of the Federal University of Rio de Janeiro (FORMAL) in Rio de Janeiro State. The hospital (INFORMAL) of the university (INFORMAL) attends more than 100 patients per day.”

اشتباه رایج دیگری از این نوع که در ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی رخ میدهد مربوط به کلماتی درباره جهت یابی مثل “north” و “northern” است.

“Majority of samples were collected from Central West (or Midwest) Brazil.”

“Majority of samples were collected from the central-western region of Brazil.”

4-  کلمه “that” را حذف کنید.

در ترجمه مقاله خود از فارسی به انگلیسی از این کلمه تنها در عبارات مستقل یا توصیفی استفاده کنید.

مثلا در جمله:

“The results showed that many people like fruits.”

با حذف کردن کلمه “that”در ترجمه فارسی به انگلیسی، جمله از لحاظ نگارشی وجهه زیباتری پیدا میکند.

“The results showed many people like fruits.”

در زیر تعدادی از کلماتی که نیازی به کلمه “that” در ادامه جمله ندارند آورده شده است.

Suggest or suggested

Observed

Found or was found

Show or shown

Is important

Highlight

5-در ترجمه از فارسی به انگلیسی سعی کنید تا جایی که میتوانید از کلمات من و ما استفاده نکنید و بیشتر از ساختار مجهول استفاده کنید. در ترجمه مقاله های علمی از زبان فارسی به انگلیسی بیشتر سعی میشود که از ساختار مجهول استفاده شود.

مثلا میتوانیم به جای استفاده از جمله

“We found various types of mosquitos.”

از جمله

“Various types of mosquitos were found”

استفاده کنیم.

6- در نمودارهای ترجمه شده از فارسی به انگلیسی همواره از اسم مفرد به جای اسم جمع استفاده کنید.

7-  و در نهایت برای اینکه یک ترجمه خوب از زبان فارسی به انگلیسی داشته باشید، باید ابتدا یک نسخه خوب از مقاله خود به زبان فارسی تهیه کنید.

امیدواریم که با استفاده از این نکات بتوانید یک ترجمه خوب از مقالات خود به زبان انگلیسی تهیه کنید.